Algemeen over

Mavo Schravenlant XL

JOUW BESTE KANS VAN SLAGEN

Mavo Schravenlant Xl is een kleinschalige school (ongeveer 540 leerlingen) met aandacht voor de leerling en zijn of haar ontwikkeling. Ons logo geeft weer hoe wij dit binnen het onderwijs op Mavo Schravenlant zien: het leren moet vloeiend, dynamisch en gevarieerd zijn. Het moet ergens naartoe leiden in een opwaartse beweging en het leren moet steeds goed worden afgesloten. De leerling moet worden uitgedaagd en de leerling moet het gevoel krijgen dat het motiverend werkt als je iets goed doet! Vanuit dit positieve gevoel kan de leerling vaak meer dan hij of zij zelf denkt. Op onze school krijg je op dat moment ook meer aangeboden, zoals o.a. lesstof op een hoger onderwijsniveau!

 

Kiezen voor Mavo Schravenlant XL is … jouw beste kans van slagen! Lees er alles over bij onderwijs.

 

Mavo Schravenlant is een kleinschalige school met aandacht voor de leerlingen en hun ontwikkeling. Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt er, in verband met voorbereidingen voor de nieuwbouw, onderwijs aangeboden op 2 locaties binnen een straal van 1300 meter, te weten:

  • Van der Leeuwlaan 3 (hoofdgebouw), en de
  • Piersonstraat 33 (nevenvestiging)

Ons nieuwe gebouw aan de Burgemeester Van Hogendorpstraat 105 vanaf 2018.

Foto van de dependance van Mavo Schravenlant XL, gelegen aan de Burgemeester van Haarenlaan 952, Schiedam

Copyright © 2018 Mavo Schravenlant

Foto van de dependance van Mavo Schravenlant XL, gelegen aan de Burgemeester van Haarenlaan 952, Schiedam