Dansmavo onderdeel van

Mavo Schravenlant XL

JOUW BESTE KANS VAN SLAGEN

Vanaf schooljaar 2017-2018 starten wij met de dansmavo als onderdeel van Mavo Schravenlant XL in samenwerking met Ballet- en Dansstudio Schiedam & Vlaardingen.

 

Wij bieden een dansmavo aan voor jongens en meisjes met een mavo- of kaderadvies vanuit groep 8, die een passie hebben voor dans, die nog geen of weinig danservaringhebben en die deze passie verder willen ontdekken en ontwikkelen. Bovendien willen wij een vangnet creëren voor getalenteerde dansers die tussen wal en schip vallen omdat zij geen havoadvies hebben vanuit de basisschool (en dus niet toegelaten worden op de havo voor muziek en dans). Wij willen zo een brug slaan tussen de hedendaagse professionele dansopleidingen en de vele talenten, die door het leerniveau nu geen aansluiting hebben.

 

Wij bieden jongens en meisjes met een passie voor dans de kans om een erkend mavo- of kaderdiploma te behalen met dans als zevende vak.

 

Hoe ziet de dansmavo eruit?

De leerling volgt alle reguliere lessen van de mavo of de kader lessentabel, met uitzondering van de vakken lichamelijke opvoeding, beeldende vorming en de workshops.

De lessen dans bestaan gedurende vier jaar uit 2 theorie- en 12 praktijklessen van 45 minuten, waarbij de praktijklessen worden gegeven door gediplomeerde dansdocenten in één van de professionele danszalen in het Wennekerpand (Vijgensteeg 2, Schiedam) en op het Sportpark (Zoomweg 2, Schiedam). De theorielessen worden verzorgd op de locatie van Mavo Schravenlant XL aan de Van der Leeuwlaan 3.

 

Voor de dansmavo vragen wij geen extra bijdrage aan ouder(s)/verzorger(s) voor o.a. de danslessen, de danskleding, de theorieboeken voor de opleiding dans, de culturele (dans)uitstapjes … et cetera.

 

Na de dansmavo kan een leerling:

  • bij voldoende resultaat verder studeren aan de havo voor muziek en dans, Codarts Rotterdam;
  • bij voldoende resultaat verder studeren aan een andere havo;
  • een mbo-dansopleiding volgen of
  • een mbo-opleiding volgen die niets te maken heeft met dans.

 

Naast het vereiste mavo-, tl-, of kaderadvies vanuit de basisschool is er een verplichte auditie. Hierbij wordt er gekeken naar de volgende competenties van de leerling:

 

  1. Lichamelijke mogelijkheden, zoals presentatie, lenigheid, motoriek/coördinatie en gezondheid.
  2. Danstechnische vaardigheden, zoals muzikaliteit met betrekking tot de dans.
  3. Originaliteit, zoals natuurlijk bewegingsgevoel, creativiteit en inleving.
  4. Houding, zoals motivatie, opnamevermogen, doorzettingsvermogen, verwerken van de oefenstof en werkhouding.

 

De leerling meldt zich aan op Mavo Schravenlant XL in de week van 14 t/m 17 maart 2018.

 

De auditie vindt plaats in de week van 19 maart 2018. Uiterlijk twee weken na de auditie ontvangt de leerling een brief met daarin vermeld of hij/zij is toegelaten tot de dansmavo en zo niet, met een duidelijke motivering waarom niet.

 

Ballet- en Dansstudio Schiedam is sinds 1 januari 2005 overgenomen door Rowana Wolff-Koffijberg en kende een stormachtige groei van nog geen 100 leerlingen naar inmiddels al meer dan 1400 leerlingen. Het succes van de balletschool is mede gebaseerd op de professionaliteit welke ze uitstraalt op haar leerlingen in de amateurwereld. Zo wordt er door professionele dansdocenten les gegeven in een professionele omgeving. Kwaliteit en sociale zorg in de maatschappij staan hoog in het vaandel bij de balletschool. Liefde voor het vak en aandacht voor de leerlingen zullen altijd centraal staan. De balletschool vervult ook een voorbeeldfunctie voor haar leerlingen, hoe je van je hobby (liefde) je beroep kan maken. Kenmerkend van de balletschool is dat jonge meisjes, die hun eerste danspasjes maakten in de balletschool nu als gediplomeerde docenten lesgeven aan dezelfde jonge kinderen. Inmiddels telt de balletschool 14 dansdocenten.

 

U mag altijd contact opnemen met dhr. D. Nijsten (teamleider Mavo Schravenlant XL) of met mw. M. van Westenbrugge, (coördinator voor de danslessen namens Ballet- en Dansstudio Schiedam, telefoon: 06-54354494).

 

Zie ook de facebookpagina: Dansmavo en

www.ballet-endansstudioschiedam.nlCopyright © 2018 Mavo Schravenlant

Dansmavo