Het decanaat op

Mavo Schravenlant XL

JOUW BESTE KANS VAN SLAGEN

Een belangrijke spil tussen middelbaar onderwijs en het vervolgonderwijs, zoals het mbo of de havo, is het decanaat. Het is de taak van de decaan en de mentor om de leerling te begeleiden naar een goede keus.

 

Het begint al in de brugklas: ken jij jouzelf een beetje? Wat zijn je hobby’s en je interesses? Wat doe je zoal in je vrije tijd? Vragen die van belang kunnen zijn bij het kiezen van een vervolgopleiding. Want een beroep moet leuk en interessant zijn.

Met de hulp van de decaan en de docenten ga je uitzoeken wat zoal bij jou past.

 

Sommige leerlingen weten al lang wat ze willen worden. Maar in de loop van de jaren bij ons op school kunnen ideeën veranderen.

Dhr. Hannewijk (decaan) begeleidt de leerlingen bij verschillende activiteiten om tot een goede keuze te komen. Activiteiten zoals lessen PSO (Praktische Sectororiëntatie) en LOB (Loopbaanoriëntatie begeleiding) waarin wordt ingaan op de leerling als persoon.

 

In leerjaar 2 krijgen leerlingen te maken met een keuze voor het vakkenpakket. Elk jaar wordt een voorlichtingsavond georganiseerd, waarin leerlingen en ouders geholpen worden met de keuze van het vakkenpakket dat het best past bij de leerling.

 

Binnenkort volgen video's waarin de docenten van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, Frans, Duits, scheikunde, economie en biologie uitleg geven waarom de keuze voor hun vak jouw beste kans van slagen is!

 

We nemen leerlingen mee naar buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld:

 

  • SkillsMasters; een grandioze ervaring om een kijkje te nemen bij verschillende beroepen;
  • een dag bij het Scheepvaart en Transport College, om te ervaren wat technische beroepen kunnen inhouden;
  • een bezoek in klas 3 en 4 aan Open Dagen van het Albeda en Zadkine;
  • één op één gesprekken met de leerling en eventueel ook met de ouders en
  • een bezoek in het laatste schooljaar aan de Beroepenmarkt, waarbij scholen van Schiedam tot Maassluis welkom zijn om een laatste oriëntatie te doen op de arbeidsmarkt.

 

Het is belangrijk voor een leerling om goede begeleiding, zorg en aandacht te krijgen bij het maken van de meest belangrijke keuze uit zijn leven: welk beroep of opleiding volgt hierna?

 

Van leerlingen die in het vierde leerjaar van het vmbo zitten, wordt verwacht dat zij zich op tijd inschrijven voor een vervolgopleiding. Deze leerlingen moeten namelijk door leren totdat ze een startkwalificatie (havo, vwo of mbo-2 diploma) hebben.

Omdat ze verplicht zijn door te leren, is het van belang dat vmbo-scholen, mbo-scholen en de gemeenten in de regio Rijnmond in beeld hebben voor welk type onderwijs een leerling kiest en of hij of zij daadwerkelijk is ingeschreven voor een vervolgopleiding.

 

Vmbo-scholen, mbo-scholen en gemeenten in de regio Rijnmond werken daarom via Intergrip nauw met elkaar samen. Intergrip is een database waarin alle uitstromende vmbo-leerlingen in de regio Rijnmond zijn opgenomen. Ze worden hiermee gevolgd totdat ze zijn ingeschreven bij een vervolgopleiding. De vmbo-scholen zijn verplicht gegevens over deze leerlingen aan te leveren. De decanen vragen om die reden de mentoren of loopbaanbegeleiders van leerjaar 4 de uitstroomgegevens beschikbaar te stellen.

 

Als je dit schooljaar in het vierde jaar van het vmbo zit, maakt je deel uit van de groep die in de komende periode zal worden gevolgd door middel van Intergrip. De verwerking van deze leerlinggegevens valt onder de verwerking van persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze decaan:

- dhr. Hannewijk: decaan en MAS (maatschappelijke stage).

 

Download hier het registratieformulier voor de maatschappelijke stage.

 

Copyright © 2018 Mavo Schravenlant