Het onderwijsconcept op

Mavo Schravenlant XL

JOUW BESTE KANS VAN SLAGEN

Mavo Schravenlant XL is een kleinschalige school met aandacht voor de leerlingen en hun ontwikkeling. Als een leerling een mavo/havo-, mavo-, kbl- of bbl-advies (zonder LWOO) heeft vanuit de basisschool, dan is hij of zij van harte welkom op Mavo Schravenlant XL. Een mavo- of een kaderleerling kan een diploma behalen op onze school. Een basisleerling vervolgt na twee jaar de opleiding op een andere locatie binnen de stichting OSVS.

 

Ons onderwijs biedt kansen én een maximale ontwikkeling voor iedere leerling. Wanneer een leerling meer aankan en de lesstof beheerst, dan wordt de leerling op onze school extra uitgedaagd. Wij geloven in opstroom vanuit een positief gevoel en vanuit positieve (leer)ervaringen. Een leerling met een dubbel advies, zoals bijvoorbeeld kader/mavo, zal bij ons altijd worden geplaatst in een kader klas. In deze klas wordt vervolgens les gegeven op zowel het kader- als op het mavoniveau. De leerling kan bij voldoende resultaat altijd nog opstromen in niveau.

 

In dezelfde klas volgt en maakt de leerling lesstof op een hoger niveau. Dit komt terug in de toetsen. Op het rapport komt een dubbel cijfer te staan. Wij gebruiken geen omrekentabel en wij hanteren niet het systeem dat een 8 op mavoniveau vervolgens ook een 6 is op havoniveau. Als een leerling alle vakken op een hoger niveau heeft gedaan, daarvoor ruime voldoendes heeft behaald en dus een goede kans van slagen heeft op een hoger niveau, dan kan de leerling opstromen van mavo 1 naar havo 2, maar ook van kader 1 naar mavo 2.

In klas 2 werken onze leerlingen, indien dit wenselijk is, ook op twee niveaus. De opstroom kan nog plaatsvinden met de kerstvakantie of aan het eind van klas 2.

Engels (extra Engelse lessen en niet-examenvakken in het Engels, zoals lichamelijke opvoeding, beeldende vorming en workshops);

  • Anglia (extra Engelse lessen en een Engels certificaat) in klas 3 en in klas 4;
  • vier uur per week creatieve, sportieve en muzikale workshops;
  • vier uur per week bijles Nederlands, Engels en/of wiskunde, indien nodig;
  • sport XL tijdens de workshops in klas 2;
  • huiswerkbegeleiding aan het einde van de lesdag;
  • op Mavo Schravenlant XL worden alle vakken apart aangeboden en niet als combinatievakken, zoals mens & maatschappij of mens & natuur;
  • gedifferentieerd werken (op niveau) binnen de les, voor een maximale ontwikkeling en eventuele opstroom naar een hoger niveau en
  • examen in zeven vakken in plaats van zes;
  • de dansmavo vanaf schooljaar 2017-2018 voor jongens en meisjes met een kader- of mavoadvies en met een passie voor dans.

 

Een positief gevoel zorgt ervoor dat leerlingen beter presteren. Afstromen is niet leuk en daar gaat vaak een moeilijke periode aan vooraf. Op Mavo Schravenlant XL geloven wij in kansen, een positief gevoel, presteren vanuit je eigen mogelijkheden, het ontwikkelen van talenten en een maximale ontwikkeling voor iedere leerling.

 

Copyright © 2018 Mavo Schravenlant

Het onderwijs-concept