Klachtenregeling, schorsen en verwijderen

Op een school kan altijd iets misgaan. Wanneer een ouder/verzorger of een leerling een klacht heeft, dan neemt hij/zij contact op met (in de juiste volgorde):

 

 • De mentor of de docent;
 • de coördinator leerlingzaken;
 • de teamleider en
 • de directeur.

 

Als een klacht binnen de school niet naar wens is afgehandeld, kunnen ouders/verzorgers en leerlingen zich wenden tot het bestuur (OSVS).

Bij ongewenst gedrag kan een leerling intern (geen melding bij leerplicht) of extern (melding bij leerplicht) geschorst worden voor maximaal vijf lesdagen en, in uitzonderlijke situaties, kan de leerling ook verwijderd worden van school. Bij ongewenst gedrag denken wij o.a. aan schelden, vechten, stelen, gooien met spullen, het maken van een opname en/of fraude. De school heeft bij een verwijdering altijd de zorgplicht om - samen met alle betrokkenen - een goede onderwijsplek te vinden voor de leerling.

 

 1. Het besluit tot schorsen wordt door de teamleider, in overleg met de directeur, genomen. De ouder/verzorger wordt op dezelfde dag hier persoonlijk over geïnformeerd door de teamleider.
 2. Een gesprek vindt plaats op school met de teamleider, de ouder/verzorger en de leerling voordat de leerling de lessen weer hervat in de klas.

 

 1. Voornemen tot verwijdering door de directeur. De ouder/verzorger wordt hier op dezelfde dag persoonlijk over geïnformeerd door de teamleider. In dit voornemen wordt de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze aangeboden.
 2. Zienswijze bij de directeur.
 3. Verwijderingsbesluit door de directeur. In dit besluit wordt de mogelijkheid tot bezwaar bij het bestuur aangeboden.
 4. Bezwaar bij het bestuur.
 5. Besluit op bezwaar bij het bestuur. In dit besluit wordt de mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank aangeboden.
 6. Beroep bij de rechtbank op het besluit tot verwijdering.

Copyright © 2018 Mavo Schravenlant