Alle leerlingen dienen voor school beschikbaar te zijn tussen 8.00-17.00 uur.

De lestijden voor leerjaar 1 t/m 4 zijn te vinden bij over de school → lestijden.

 

Bij een vierkant rooster als strafmaatregel is de leerling op school van 8.00 – 16.30 uur. De leerling meldt zich om 8.00 uur bij de conciërge. De conciërge registreert de 8.00 uur melding. De leerling blijft onder begeleiding in een lokaal tot de start van zijn of haar eerste lesuur. De leerling is bezig met schoolwerk.

De leerling meldt zich aan het einde van zijn of haar lesdag bij de coördinator leerlingzaken en blijft in een lokaal tot 16.30 uur. De leerling is bezig met schoolwerk.

Lestijden en het vierkant rooster van

Mavo Schravenlant XL

JOUW BESTE KANS VAN SLAGEN

 

Copyright © 2018 Mavo Schravenlant