De MR van

Mavo Schravenlant XL

JOUW BESTE KANS VAN SLAGEN

Iedere school is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad te hebben.

 

Een medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie geledingen:

  • werknemers (docenten en/of onderwijsondersteunend personeel),
  • ouders (OR) en
  • leerlingen (LR).

 

De MR heeft op een aantal gebieden het recht van instemming en op andere gebieden een adviserende taak. Het is hoe dan ook een mogelijkheid om mee te praten over de koers van de school. Op de website www.infowms.nl kunt u alle informatie vinden over wat een MR allemaal kan doen en betekenen.

 

MAVO Schravenlant XL heeft een OR, een LR en een PMR. De PMR, de OR en de LR vergaderen twee keer per jaar met elkaar. Deze samenstelling is de MR van Mavo Schravenlant XL. De directeur is deels aanwezig bij deze vergaderingen.

Tijdens het schooljaar zijn er meerdere individuele PMR- , OR- en LR-vergaderingen.

 

De personele medezeggenschapsraad (PMR) van Mavo Schravenlant XL bestaat uit 4 medewerkers. Dat zijn:

 

  • dhr. B. Wieriks (voorzitter)
  • dhr. B. Etman (vice-voorzitter en contactpersoon OR)
  • mevr. M. Amersfoort (secretaris)
  • dhr. M. Appers

 

Mevr. M. Halbertsma gaat namens de PMR van Mavo Schravenlant naar de GMR van de stichting OSVS.

 

Wilt u contact met de MR? Dat kan via het e-mailadres:

mr@mavoschravenlant.nl.

 

Wilt u contact met de OR? Dat kan via het e-mailadres:

ouderraad@mavoschravenlant.nl

 

Copyright © 2018 Mavo Schravenlant