Nieuws

Aanmelden voor schooljaar 2017-2018

Onze aanmeldweek is van 15 t/m 18 maart.

Om uw zoon of dochter aan te melden voor de brugklas kunt u telefonisch (010 – 471 00 77) of per mail (tigchelaar@mavoschravenlant.nl) een afspraak maken. 
U kunt ook gewoon binnenlopen op de Van der Leeuwlaan 3 op onderstaande momenten:

Woensdag 15 maart 2017 van 14.00 tot 19.00 uur

Donderdag 16 maart 2017 van 15.00 tot 17.00 uur

Vrijdag 17 maart 2017 van 14.00 tot 19.00 uur

Zaterdag 18 maart 2017 van 9.00 tot 12.00 uur


Wij vragen u de volgende zaken mee te nemen bij de aanmelding:

- Het OKR (onderwijskundig rapport) van de basisschool en/of de code voor de digitale versie;
- het advies van de basisschool en eventuele overige testgegevens (NIO, LVS, etc.);
- eventuele onderzoeksrapporten en/of verklaringen (dyslexie, ADHD, etc.);
- een kopie van het paspoort/id-bewijs van uw kind en
- een recente pasfoto van uw kind.

 

Copyright © 2018 Mavo Schravenlant