De leerplichtwet ziet te laat komen als ongeoorloofd verzuim. De ‘3-6-9-12 afspraak’ is een goede regeling voor scholen om samen met de afdeling leerplicht het probleem van het te laat komen aan te pakken.

 

Indien de leerling te laat komt, zowel aan het begin van de dag als bij het wisselen van de lessen, dan meldt de leerling zich bij de conciërge met zijn/haar schoolpas.

De docent en de conciërge beoordelen de reden van het te laat komen van de leerling niet. Dat doet de klok. Een leerling met een geldige reden voor het te laat komen kan dit op een later tijdstip en met bewijs alleen voorleggen bij de administratie.

 

  • Toegang tot de les heeft de leerling alleen met een te laat-briefje.
  • De volgende schooldag meldt de leerling zich om 8.00 uur bij de conciërge en gaat de leerling naar de kantine tot de aanvang van zijn/haar eerste lesuur.

 

 

De leerling wordt hierop aangesproken door de mentor en deze maakt hiervan een notitie in het logboek.

 

De coördinator leerlingzaken brengt de ouder(s) /verzorger(s) van de leerling telefonisch op de hoogte en maakt hiervan een notitie in het logboek. De ouder(s) /verzorger(s) ontvangen ook een brief van de administratie.

 

Er vindt een gesprek plaats op school tussen de leerling, de ouder(s) / verzorger(s) en de coördinator leerlingzaken. Dit wordt vastgelegd in het logboek. Daarbij zal er ook altijd een brief naar huis gaan met daarin de stand van zaken.

 

De ouder(s) / verzorger(s) ontvangen een brief met de mededeling dat er melding gedaan wordt bij de leerplichtambtenaar via de administratie. Vanuit leerplicht zal een waarschuwingsbrief naar de ouder(s)/verzorger(s) verzonden worden waarin gevraagd wordt het te laat komen te stoppen. Indien er geen verbetering optreedt zijn mogelijke sancties niet uitgesloten.

 

De leerplichtambtenaar roept de leerling én zijn of haar ouder(s) / verzorger(s) op voor een gesprek. Deze melding kan resulteren in een HALT-traject voor de leerling.

 

De leerling moet 12 jaar of ouder zijn. De leerling moet voldoen aan de voorwaarden voor verwijzing naar Halt. De leerling moet een bekennende verklaring afleggen. Ouders/verzorgers dienen toestemming te verlenen voor de Halt-verwijzing. Indien ouders of leerlingen niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, zal overgegaan worden tot het opmaken van een proces-verbaal. De Halt-verwijzing dient ter voorkoming van een proces-verbaal.

Regeling te laat komen en de 3, 6, 9, 12 afspraak op

Mavo Schravenlant XL

JOUW BESTE KANS VAN SLAGEN

 

Copyright © 2018 Mavo Schravenlant