Regeling verwijderen uit de les

Mavo Schravenlant XL

JOUW BESTE KANS VAN SLAGEN

De docent heeft de mogelijkheid om een leerling die respectloos gedrag vertoont te verwijderen uit de les.

 

Wij verwijderen een leerling uit de les met een rode kaart bij

 • respectloos gedrag en
 • meer dan 2 x spullen vergeten in de les en nadat de docent de escalatieladder heeft toegepast.

 

1 x spullen vergeten: de docent waarschuwt de leerling en laat de leerling samenwerken met een andere leerling.

2 x spullen vergeten: de leerling gaat de schoolregels overschrijven in de les. De docent belt de ouder/verzorger. De les wordt ingehaald op een ander tijdstip. Indien dit op dezelfde dag gebeurt dan wordt de ouder/verzorger hier altijd over geïnformeerd.

3 x (of meer) spullen vergeten: verwijderen uit de les.

 

 1. de docent verwijdert een leerling voor respectloos gedrag;
 2. de leerling verlaat het lokaal zonder discussie;
 3. de leerling meldt zich bij de conciërge en vult de rode kaart in;
 4. de leerling gaat aan het eind van de les terug naar de docent en geeft de rode kaart;
 5. de docent vult de rode kaart in;
 6. de docent belt altijd de ouder/verzorger van de leerling op dezelfde dag. Bij geen gehoor stuurt de docent een mail;
 7. de coördinator leerlingzaken belt tevens de ouder/verzorger vanaf de tweede rode kaart;
 8. De leerling laat de rode kaart door zijn/haar ouder/verzorger tekenen.
 9. De leerling meldt zich (mét getekende kaart) de volgende dag om 8.00  uur bij de conciërge. Deze registreert de 8.00 uur melding. De leerling  blijft in een lokaal tot de start van het eerste uur.
 10. De leerling meldt zich aan het einde van zijn/haar lesdag bij de  coördinator leerlingzaken en blijft in een lokaal tot 16.30 uur.

 

1e rode kaart van een leerling: de docent belt naar huis & een vierkant rooster.

 

2e rode kaart van een leerling: de docent én de coördinator leerlingzaken bellen naar huis én twee dagen een vierkant rooster.

 

3e rode kaart van een leerling: de docent belt naar huis, de leerling en de ouder/verzorger komen op school bij de coördinator leerlingzaken én drie dagen een vierkant rooster.

 

4e rode kaart van een leerling: de docent belt naar huis, de leerling en de ouder/verzorger komen op school bij de coördinator leerlingzaken én één dag interne schorsing.

 

5e rode kaart van een leerling: de docent belt naar huis, de leerling en de ouder/verzorger komen op school bij de teamleider én één dag externe schorsing.

 

Twee rode kaarten op één dag: de leerling gaat direct naar huis.

Dezelfde dag is er een afspraak op school met de leerling en de ouder/verzorger bij de coördinator leerlingzaken en de escalatieladder wordt opgepakt waar de leerling is gebleven.

 

De mentor heeft altijd een mentorgesprek met de leerling over een rode kaart.

 

Copyright © 2018 Mavo Schravenlant