De schoolregels en afspraken van

Mavo Schravenlant XL

JOUW BESTE KANS VAN SLAGEN

Hoewel zij eigenlijk niet nodig zijn, de schoolregels voor 2017-2018:

 

 1. Wij gaan met respect met elkaar en met de omgeving om.

 

 2. Wij spreken op school en op het schoolterrein uitsluitend Nederlands.

 

 3. Aanwijzingen van het personeel worden altijd opgevolgd.

 

 4. Wij dragen kleding die past bij de normen en de waarden van de school. Het dragen van jassen, (nek)tasjes, hoofdbedekking (vanuit religieuze overweging kan een uitzondering worden gemaakt), een jelleba voor jongens of een (vorm van een) jilbab of een cape voor meisjes is verboden.

 

 5. Alle leerlingen zijn voor school beschikbaar tussen 8.00-17.00 uur.

 

 6. Wij gebruiken geen kauwgom, eten of drinken in de lokalen of op de gang.

 

 7. Tijdens schooltijd en tijdens de pauzes gaan wij niet van het schoolplein af zonder toestemming van de teamleider.

 

 8. Tijdens de pauze verblijven alle leerlingen in de aula of op het schoolplein.

 

 9. Wij zijn tijdens alle lessen in het bezit van het benodigde materiaal in een stevige, grote schooltas.

 

10. Tijdens de les of bij de leswisseling gaan wij niet naar onze kluis en tijdens de les gaan wij niet naar het toilet.

 

11. Wij zijn op tijd voor de aanvang van alle lessen.

 

12. Indien je uit de les bent gestuurd, verlaat je het lokaal zonder discussie.

 

13. Afwezigheid (door ziekte, doktersbezoek e.d.) wordt altijd door de ouder/verzorger op de eerste dag voor 8.00 uur gemeld. Bij ziekte onder schooltijd meld je je altijd af bij de administratie. De administratie neemt dan contact op met thuis en/of met de teamleider of de coördinator leerlingzaken.

 

14. Wij geven alle meegegeven informatie vanuit school die (mede) bestemd is voor jouw ouder(s)/verzorger(s) zo spoedig mogelijk thuis af.

 

15. Wij rijden niet op een fiets of brommer op het schoolplein en na schooltijd blijven wij niet rondhangen op school en buiten de school.

 

16. Wij hebben geen vuurwerk, wapens, alcohol, drugs en energiedrankjes in ons bezit in het gebouw, op het schoolterrein en tijdens schoolactiviteiten.

 

17. Onze telefoons, mp3-spelers, iPods, tablets, smartwatches, koptelefoons (geluid mag alleen via een koptelefoon), e.d. staan uit en zijn niet zichtbaar, behalve in de aula en op het schoolplein. Wij maken geen foto’s, filmpjes of geluidsopnamen op het schoolterrein zonder toestemming van de directie.

 

18. De directie heeft altijd het recht om kluisjes te controleren.

 

19. Bij overtreding van de wet zal de directie de politie inschakelen.

 

Copyright © 2018 Mavo Schravenlant