De veiligheid op

Mavo Schravenlant XL

JOUW BESTE KANS VAN SLAGEN

Ja, is het antwoord. Wij doen er alles aan om Mavo Schravenlant XL een veilige omgeving te laten zijn voor onze leerlingen en onze medewerkers.

 

Er zijn verschillende manieren waarop wij een veilige leeromgeving bieden.

 

Wij hebben een uitgebreid camerasysteem, waarbij het grootste gedeelte van de school in beeld wordt gebracht. Die beelden worden opgenomen en zo nodig bekeken als er een probleem is.

 

De leerlingen van Mavo Schravenlant XL blijven op het schoolterrein tijdens lestijden. Leerlingen mogen niet van het schoolplein af. Dat is ook niet nodig, want op school zijn verschillende voorzieningen zoals een gezonde kantine, tafeltennistafels, een voetbaltafel en voldoende ruimtes waar leerlingen tijdens de pauzes en de eventuele tussenuren kunnen verblijven.

 

Bij afwezigheid van een leerling neemt de ouder/verzorger altijd contact op met de school voor 8.15 uur. De administratie belt in de ochtend wanneer een leerling niet aanwezig is én niet is afgemeld. Op deze manier weten wij altijd waar de leerling is.

 

Mavo Schravenlant XL is een kleinschalige school waar een ons-kent-ons-sfeer hangt. De medewerkers kennen de leerlingen en de leerlingen kennen de medewerkers. Belangrijke zaken worden hierdoor sneller gesignaleerd en opgelost.

 

Copyright © 2018 Mavo Schravenlant