De workshops op

Mavo Schravenlant XL

JOUW BESTE KANS VAN SLAGEN

In de publicatie "Een toekomst voor talent!" van Wander van Es & Kees Verhaar (redactie) geeft Saskia Boxem, directeur van Mavo Schravenlant XL, haar visie op onderwijs. Hier een citaat uit dit boekje dat onder ISBN 9789088504365 ook besteld kan worden via www.swpbook.com.

adviseur expertisecentrum JSO

In gesprek met Saskia Boxem, directeur van Mavo Schravenlant XL (Schiedam).

 

‘Een workshop bestaat uit een lessenserie van zeven blokuren, elke week twéé keer één blokuur. Na een periode van zeven weken volgen er nieuwe workshops. Elke periode kiezende leerlingen twee workshops uit. Ze kiezen dus zelf wat ze leuk en interessant vinden.’ Vaardigheden die in de workshops zijn verwerkt zijn: tekstbegrip, spelling en grammatica, schrijfvaardigheid, rekenen en sociale vaardigheden.

 

Een aantal voorbeelden van workshops zijn: drama, landkunde, tekenen, sport en spel, dans, muziekles, bakken, schaken, robots en filmgeschiedenis, waarin leerlingen zich spelenderwijs de kerndoelen van Nederlands, wiskunde en wereldoriëntatie eigen maken.

 

De workshops worden door de (vak) docenten ontwikkeld en spelen direct in op de behoeften van de leerlingen. ‘De combinatie van taal, rekenen, wereldoriëntatie én het toepassen ervan is een must om in elke workshop te verweven.’

 

De ontwikkelde workshops worden hierop beoordeelt. Toepassen van de basisvaardigheden staat centraal en dient in elke workshop terug te komen. Dit geldt ook voor de inzet van meerdere vakken: het gaat om een combinatie van kennis aanbieden. ‘Door het inzetten van de (vak)docent op een onderdeel, kan een docent zijn  eigen passie ook uitwerken en een voorbeeld zijn voor de leerlingen. De  docent krijgt een ander beeld van de leerling en voor de leerling gaat er een  andere wereld open, zij maken kennen met onbekende zaken. In de workshop is er dan dus ook sprake van een andere relatie en binding  tussen docent en leerling, er wordt veel samengewerkt en ook leerlingen uit de  bovenbouw helpen - in het kader van maatschappelijke stage – mee. Deze  ervaringen zijn in het kader van sociale ontwikkeling belangrijk.’ ‘De leerlingen doen door de keuze van workshops iets wat ze leuk vinden.  Daardoor is er sowieso al veel motivatie. Ze hebben niet door dat ze leren,  maar naarmate ze bezig zijn, leren ze heel veel! Ze maken “kilometers” in hun  ontwikkeling en kunnen zo basisvaardigheden versterken.’

 

Naast de 4 uur workshops per week biedt onze school ook 4 uur bijles. De bijlessen vinden tegelijk plaats met de workshops en leerlingen die uitvallen op Nederlands, Engels of wiskunde moeten verplicht naar de bijles. De docenten (en ook de ouders) hebben hier een belangrijke sturende en motiverende rol in naar de leerlingen. Uitval kan cijfermatig zijn (je haalt het niet) of op basis van het advies van een vakdocent.

‘Het is twee uur per week hulp van een andere dan de eigen vakdocent en ook  leerlingen uit de bovenbouw die goed zijn in een bepaald vak, helpen in het  kader van de maatschappelijke stage mee. Het anders leren in kleinere groepen of leren van een  iets oudere leeftijdsgenoot is een belangrijke factor in onze aanpak.’

 

Copyright © 2018 Mavo Schravenlant

In de publicatie "Een toekomst voor talent!" van Wander van Es & Kees Verhaar (redactie) geeft Saskia Boxem, directeur van Mavo Schravenlant XL, haar visie op onderwijs. Hier een citaat uit dit boekje dat onder ISBN 9789088504365 ook besteld kan worden via .