De zorg op

Mavo Schravenlant XL

JOUW BESTE KANS VAN SLAGEN

Op Mavo Schravenlant XL houden wij er rekening mee dat elk kind anders is en helpen wij onze leerlingen met hun beste kans van slagen. Op school en in de maatschappij.

 

Problemen met leren of je niet lekker voelen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld:

 

Dyslexie (download hier ons dyslexieprotocol), ADHD, (langdurig) ziek, verhuizing (schoolwisseling), scheiding, faalangst, rouw, verlies, problemen, zorgen, laag werktempo, ongezond eten, pesten  (download hier ons pestprotocol), concentratieproblemen, enz.

 

Bij ons op school krijg je extra hulp en begeleiding bij leerproblemen.

Vind je leren (soms) moeilijk, dan helpen we je met rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, plannen, woordenschat en spelling tijdens remedial teaching in kleinere groepen.

In klas 1 en in klas 2 zijn er bijlessen Nederlands, Engels en wiskunde. Deze bijlessen krijg je vier lesuren per week onder schooltijd.

 

Bij ons op school krijg je óók extra hulp en begeleiding als je niet zo lekker in je vel zit. Misschien heb je last van faalangst of ben je verlegen of onzeker. Misschien vind je het moeilijk om met andere kinderen om te gaan of heb je problemen thuis of buiten op straat.

Je kunt dan extra hulp krijgen van je mentor, de coördinator zorg (mevr. Langendoen), de vertrouwenspersoon (dhr. Appers) of de schoolmaatschappelijk werker (mevr. Wiersma).

Wij kunnen ook specialisten inschakelen zoals bijvoorbeeld de schoolarts, Bureau Jeugdzorg, de psycholoog, de orthopedagoog, enz. Dit gebeurt natuurlijk alleen als je dat zélf wilt en met toestemming van je ouders!

 

In goed overleg kun je verschillende trainingen volgen. De meeste trainingen zijn op school, zoals:

 

  • faalangst reductietraining (als je bijvoorbeeld zenuwachtig wordt bij proefwerken of een spreekbeurt);
  • weerbaarheidstraining (als je beter voor jezelf wilt opkomen);
  • vrienden-training (als je bijvoorbeeld stil bent of erg verlegen) en
  • sova-training (sociale vaardigheidstraining).

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator zorg, mevr. Langendoen.

 

Copyright © 2018 Mavo Schravenlant