Algemeen

Kleinschalig

Mavo Schravenlant XL is een kleinschalige school (ongeveer 680 leerlingen) met aandacht voor de leerling en zijn of haar ontwikkeling. Ons logo geeft weer hoe wij dit binnen het onderwijs op Mavo Schravenlant XL zien: het leren moet vloeiend, dynamisch en gevarieerd zijn. Het moet ergens naartoe leiden in een opwaartse beweging en het leren moet steeds goed worden afgesloten. De leerling moet worden uitgedaagd en de leerling moet het gevoel krijgen dat het motiverend werkt als hij/zij iets goed doet! Vanuit dit positieve gevoel kan de leerling vaak meer dan hij of zij zelf denkt. Op onze school krijgt de leerling op dat moment ook meer aangeboden, zoals o.a. lesstof op een hoger onderwijsniveau!

Jouw beste kans van slagen

Kiezen voor Mavo Schravenlant XL is … jouw beste kans van slagen! Lees er alles over bij onderwijs.

Twee locaties

Mavo Schravenlant XL is een kleinschalige school met aandacht voor de leerlingen en hun ontwikkeling. Wij geven les op twee locaties binnen een straal van 50 meter, te weten:

  • Van Hogendorpstraat 105 (hoofdgebouw) voor leerjaar 1, 3 en 4.
  • Van der Leeuwlaan 3  (nevenvestiging) voor leerjaar 2 en
    basis leerjaar 1 en 2.