Ondersteuning

Last van faalangst, erg verlegen of onzeker, moeite om met andere leerlingen om te gaan, is begrijpend lezen moeilijk, rouwverwerking, heb je een slecht handschrift, zijn er concentratieproblemen, ben je erg druk, een scheiding, problemen thuis of buiten op straat…

Op Mavo Schravenlant XL houden we er rekening mee dat ieder kind anders is. Wij doen er alles aan om er voor te zorgen dat een leerling zich goed kan ontwikkelen, zowel op school als daarbuiten.

Bij ons op school krijgen leerlingen extra hulp en begeleiding als ze even niet zo lekker in hun vel zitten. Ze kunnen dan hulp krijgen van hun mentor, een coördinator zorg (mevr. Wiersma of mevr. Rodenrijs), een vertrouwenspersoon (mevr. Içli, dhr. Albayrak en dhr. Etman ), de gezinsspecialist (dhr. van Steenis) of een leerlingcoach.

Wij werken in een ondersteuningsteam samen met het Centrum Jeugd & Gezin (jeugdverpleegkundige en indien nodig jeugdarts) en het Steunpunt Onderwijs. Zij zijn onafhankelijk en hebben een ondersteunende en adviserende rol in het ondersteuningsteam. Ook kunnen wij specialisten inschakelen zoals bijvoorbeeld de schoolarts, de orthopedagoog, enz. Dit gebeurt altijd met toestemming van de ouders/verzorgers!

Trainingen

In goed overleg kunnen leerlingen verschillende trainingen volgen. De meeste trainingen zijn op school, zoals:

  • Faalangst reductietraining (als je bijvoorbeeld heel erg zenuwachtig wordt bij proefwerken of een spreekbeurt);
  • Sova-training (sociale vaardigheidstraining)zoals Rots en Water.
  • Weerbaarheidstraining, deze is extern bij Minters (als je beter voor jezelf wilt opkomen);

 

Protocollen

Dyslexie (download hier ons dyslexieprotocol)
Pesten  (download hier ons antipestprotocol)
Verzuim (download hier ons verzuimprotocol)
Schoolondersteuningsplan (download hier ons schoolondersteuningsplan)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (download hier)
Suïcidepreventie bij leerlingen (download hier)


Brugklasleerlingen en sommige nieuwe leerlingen in het 2e, 3e of 4e leerjaar krijgen rond de herfstvakantie verschillende onderwijskundige testen. Met behulp van de uitkomst van deze testen weten wij hoe wij de leerling – indien nodig - het beste kunnen begeleiden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator zorg:
Mevr. Flik (leerjaar 1 en 2) en Mevr. Wiersma (leerjaar 3 en 4)