Ondersteuning

Last van faalangst, erg verlegen of onzeker, moeite om met andere leerlingen om te gaan, is begrijpend lezen moeilijk, rouwverwerking, heb je een slecht handschrift, zijn er concentratieproblemen, ben je erg druk, een scheiding, problemen thuis of buiten op straat…

Op Mavo Schravenlant XL houden we er rekening mee dat ieder kind anders is. Wij doen er alles aan om er voor te zorgen dat een leerling zich goed kan ontwikkelen, zowel op school als daarbuiten.

Bij ons op school krijgen leerlingen extra hulp en begeleiding als ze even niet zo lekker in hun vel zitten. Ze kunnen dan hulp krijgen van hun mentor, een coördinator zorg (mevr. Langendoen en dhr. Etman), een vertrouwenspersoon (dhr. Albayrak of mevr. Içli), de gezinsspecialist (mevr. Wiersma) of een leerlingcoach.

Wij kunnen ook specialisten inschakelen zoals bijvoorbeeld de schoolarts, Bureau Jeugdzorg, de psycholoog, de orthopedagoog, enz. Dit gebeurt natuurlijk alleen als een leerling dat zélf wilt en met toestemming van de ouders!

Trainingen

In goed overleg kunnen leerlingen verschillende trainingen volgen. De meeste trainingen zijn op school, zoals:

  • Faalangst reductietraining (als je bijvoorbeeld zenuwachtig wordt bij proefwerken of een spreekbeurt);
  • Weerbaarheidstraining (als je beter voor jezelf wilt opkomen);
  • Vrienden-training (als je bijvoorbeeld stil bent of erg verlegen)
  • Sova-training (sociale vaardigheidstraining).

 

Protocollen

Dyslexie (download hier ons dyslexieprotocol)
Pesten  (download hier ons pestprotocol)
Verzuim (download hier ons verzuimprotocol)

Brugklasleerlingen en sommige nieuwe leerlingen in het 2e, 3e of 4e leerjaar krijgen rond de herfstvakantie verschillende onderwijskundige testen. Met behulp van de uitkomst van deze testen weten wij hoe wij de leerling – indien nodig - het beste kunnen begeleiden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator zorg:
leerjaar 1 en 2, mevr. Langendoen.
leerjaar 3 en 4, dhr. Etman