PTA

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (afgekort: PTA) is een regeling waarin zo overzichtelijk mogelijk is aangegeven met welke zaken een examenkandidaat dit schooljaar te maken krijgt en hoe dit per vak is geregeld.

Dit schooljaar wordt een belangrijk jaar voor de examenleerling: Gaan ze aan het eind van dit schooljaar een diploma halen? En daarna komt natuurlijk de vraag wat de leerling met het diploma gaat doen. Het diploma is veel waard, maar is niet een eindstation. Bijna iedereen gaat na het behalen van zijn diploma verder op een school voor mbo of (voor diegenen met een mavodiploma) havo. Daarmee vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt.

Het examenjaar beslaat twee onderdelen: het School Examen (SE) en het Centraal Examen (CE). Voor het praktijkvak maken ze een Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE).

In het SE zitten naast alle vakken uit het vakkenpakket ook een aantal andere vakken. In deze regeling staat daarover meer. Ook staat hierin vermeld hoe het eindcijfer van de vakken uit klas 3 meetellen, hoe de herkansing voor toetsen uit het SE is geregeld en iets over verzuim, fraude en het inleveren van werkstukken en verslagen.

Voor dit SE geldt het ‘Protocol voor het afnemen van SE-toetsen’.

Aan het eind van het schooljaar begint het CSE (1e tijdvak) waarbij alle toetsen schriftelijk worden afgenomen. Uiteindelijk wordt uit het SE en het CSE per vak een eindcijfer bepaald, waarna kan worden vastgesteld of een leerling is geslaagd. Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van een herkansing (2e tijdvak) voor een vak.

Het lijkt misschien een beetje ingewikkeld maar als er vragen zijn kunt u hiervoor altijd bij de mentor of bij de teamleider terecht. Wij wensen de leerlingen dit jaar heel veel succes en hopen dat iedereen aan het eind zijn diploma heeft behaald.

De examencommissie

Hieronder staat de officiële regeling van het Programma van Toetsing en Afsluiting voor leerjaar 4 kader en mavo. Lees deze goed. Zijn er nog vragen? Dan kunt u daarvoor altijd bij de mentor of de teamleider mevr. Langendoen terecht.