De MR

Iedere school is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad te hebben.

MR

Een medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie geledingen:

• werknemers (docenten en/of onderwijsondersteunend personeel),
• ouders (OR) en
• leerlingen (LR).

De MR heeft op een aantal gebieden het recht van instemming en op andere gebieden een adviserende taak. Het is hoe dan ook een mogelijkheid om mee te praten over de koers van de school. Op de website www.infowms.nl kunt u alle informatie vinden over wat een MR allemaal kan doen en betekenen.

Mavo Schravenlant XL heeft een OR, een LR en een PMR. De PMR, de OR en de LR vergaderen twee keer per jaar met elkaar. Deze samenstelling is de MR van Mavo Schravenlant XL. De directeur is een gedeelte van de tijd aanwezig bij deze vergaderingen. Tijdens het schooljaar zijn er meerdere individuele PMR- , OR- en LR-vergaderingen.

PMR

De personele medezeggenschapsraad (PMR) van Mavo Schravenlant XL bestaat uit 4 medewerkers. Dat zijn:

• mevr. I. Joosen (voorzitter)
• mevr. R. Staal (secretaris)
• mevr. M. Roepius
• dhr. P. de Baat

Dhr. P. de Baat gaat namens de PMR van Mavo Schravenlant XL naar de gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR) van de stichting OSVS.

Wilt u contact met de MR? Dat kan via het e-mailadres:
mr@mavoschravenlant.nl.

Wilt u contact met de OR? Dat kan via het e-mailadres:
ouderraad@mavoschravenlant.nl