De visie

De leerling voelt zich gekend, veilig en gewaardeerd op Mavo Schravenlant XL

Mavo Schravenlant XL is een kleinschalige school met oog voor het individu, met respect voor elkaar en met respect voor de omgeving. De medewerkers van Mavo Schravenlant XL kennen de leerling bij naam. De lijn vanuit school naar de thuissituatie van de leerling is kort. De medewerkers hebben kennis van de gezinsomstandigheden van de leerling en zij houden elkaar op de hoogte van de aanpak die past bij de leerling. Ouders/verzorgers worden gastvrij ontvangen op school en zij worden geïnformeerd over de vorderingen van hun kind. De leerling voelt zich gekend, weet zich geborgen en voelt zich veilig op onze school. De leerling ervaart waardering voor zijn successen en bemoediging bij problemen. De leerling weet waar hij aan toe is omdat wij een duidelijke structuur bieden op onze school.

De basis van het onderwijs van Mavo Schravenlant XL is dat de leerling presteert vanuit innerlijke motivatie, inzicht, interesse en iets ‘leuk’ vinden.

Een mogelijke opstroom in niveau vanuit succeservaringen is beter voor de leerling dan het bieden van een onmogelijke kans. Docenten stellen zich ten doel dat de leerling zijn vaardigheden en talenten maximaal ontwikkelt in de lessen. Het aanbod van maatwerk in onderwijsniveau is de pijler waarop de leerling dagelijks wordt uitgedaagd in de les. De persoonlijke interesse en het talent van de leerling worden gekoppeld aan kennisoverdracht tijdens de workshops, projecten en de maatschappelijke stage in leerjaar drie. Leerlingen kunnen soms meer dan zij en/of hun directe omgeving vermoeden of denken te weten. De leerling kan zichzelf en zijn werk na vier jaar goed presenteren. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en zelfreflectie behoren tot de vaardigheden van de leerling. De leerling neemt eigen verantwoordelijkheid door het tonen van initiatief op het gebied van planning, voorbereiding en uitvoeren van opdrachten en met betrekking tot de (sociale- en leer)omgeving waarbinnen de leerling zich gedurende zijn middelbare schoolperiode beweegt.

De docenten van onze school voorzien de leerling van een uitmuntende theoretische kennis.

De docenten ontwikkelen zich en zij houden hun eigen vakkennis goed bij. Excellent onderwijs is het uitgangspunt voor de docenten, waarmee deze leerlingen motiveren, uitdagen en stimuleren tijdens de lessen door middel van verschillende didactische werkvormen. De docent is een voorbeeld voor de leerling in kennis en in gedrag. De docenten van Mavo Schravenlant gaan voor een bovengemiddelde score: voor de leerling en voor zichzelf.

De leerling zit qua niveau, aanleg en talent op Mavo Schravenlant XL op de juiste plaats.

De school past bij de mogelijkheden van de leerling. Een goede afstemming met de toeleverende (basis)scholen is hierbij een vereiste. Wanneer in de loop van het schooltraject blijkt dat dit niet het geval is, dan zal er alles aan gedaan worden om de overgang naar een andere schoolsituatie zo soepel mogelijk te maken. Is de leerling eenmaal toegelaten tot het derde leerjaar, dan wordt de leerling verondersteld te slagen voor het examen en daarna een goede aansluiting te hebben op het vervolgonderwijs.