De leerplichtwet ziet te laat komen als ongeoorloofd verzuim.
De ‘3-6-9-12 afspraak’ is een goede regeling voor scholen om samen met de afdeling leerplicht het probleem van het te laat komen aan te pakken.

Indien de leerling te laat komt, zowel aan het begin van de dag als bij het wisselen van de lessen, dan meldt de leerling zich bij de conciërge met zijn/haar schoolpas.

De docent en de conciërge beoordelen de reden van het te laat komen van de leerling niet. Dat doet de klok. Een leerling met een geldige reden voor het te laat komen kan dit op een later tijdstip en met bewijs alleen voorleggen bij de administratie.

  • Toegang tot de les heeft de leerling alleen met een te laat-briefje.
  • De volgende schooldag meldt de leerling zich om 8.00 uur bij de conciërge en gaat de leerling naar de aula tot de aanvang van zijn/haar eerste lesuur.

Wanneer de leerling zich niet meldt om 8.00 uur, dan moet de leerling zich 2x melden om 8.00 uur. Indien de leerling zich meldt tussen 8.01 uur en 8.10 uur,  dan krijgt de leerling een herkansing en moet hij/zij zich alsnog 1x om 08.00 uur melden op de volgende schooldag. 

Wanneer deze herkansing niet lukt, dan heeft de leerling een vierkant rooster voor 1 dag + de leerling moet zich om 8.00 uur melden. Na 8.10 uur kan de leerling zich niet meer melden bij de conciërge en moet de leerling zich sowieso 2X melden om 8.00 uur of krijgt de leerling een andere passender(e) maatregel.

De procedure van de 3-6-9-12 afspraak

3 x te laat

De leerling wordt hierop aangesproken door de mentor en deze maakt hiervan een notitie in het logboek.

6 x te laat

De coördinator leerlingzaken brengt de ouders/verzorgers van de leerling telefonisch op de hoogte en maakt hiervan een notitie in het logboek. De ouders/verzorgers ontvangen ook een brief van de administratie.

9 x te laat

Er vindt een gesprek plaats op school tussen de leerling, de ouders/verzorgers en de coördinator leerlingzaken. Dit wordt vastgelegd in het logboek. Daarbij zal er ook altijd een brief naar huis gaan met daarin de stand van zaken.

12 x te laat

De ouders/verzorgers ontvangen een brief met de mededeling dat er melding gedaan wordt bij de leerplichtambtenaar via de administratie. Vanuit leerplicht zal een waarschuwingsbrief naar de ouders/verzorgersverzonden worden waarin gevraagd wordt het te laat komen te stoppen. Indien er geen verbetering optreedt zijn mogelijke sancties niet uitgesloten.

15x te laat

De leerplichtambtenaar roept de leerling en zijn of haar ouders/ verzorgers op voor een gesprek. Deze melding kan resulteren in een HALT-traject voor de leerling.

Spijbelen

Indien een leerling onbekend afwezig is bij een les, dan krijgt de leerling de code SP in Magister. Ieder lesuur wat gespijbeld wordt is een dag een vierkant rooster.

Voorwaarden voor verwijzing naar Halt

De leerling moet twaalf jaar of ouder zijn. De leerling moet voldoen aan de voorwaarden voor verwijzing naar Halt. De leerling moet een bekennende verklaring afleggen. Ouders/verzorgers dienen toestemming te verlenen voor de Halt-verwijzing. Indien ouders of leerlingen niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, zal overgegaan worden tot het opmaken van een proces-verbaal. De Halt-verwijzing dient ter voorkoming van een proces-verbaal.