In schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart met Dansmavo Schiedam als onderdeel van Mavo Schravenlant XL in samenwerking met Ballet- en Dansstudio Schiedam & Vlaardingen.

Waarom een dansmavo?

Wij bieden een dansmavo aan voor jongens en meisjes met een mavo- of kader/mavoadvies vanuit groep 8, die een passie hebben voor dans, die nog geen of weinig danservaring hebben en die deze passie verder willen ontdekken en ontwikkelen. Bovendien willen wij een vangnet creëren voor getalenteerde dansers die tussen wal en schip vallen omdat zij geen havoadvies hebben vanuit de basisschool (en dus niet toegelaten worden op de havo voor muziek en dans). Wij willen zo een brug slaan tussen de hedendaagse professionele dansopleidingen en de vele talenten, die door het leerniveau nu geen aansluiting hebben.

Wat bieden wij?

Wij bieden jongens en meisjes met een passie voor dans de kans om een erkend mavo- of kaderdiploma te behalen met dans als zevende vak.

Hoe ziet de dansmavo eruit?

De leerling volgt alle reguliere lessen van de mavo- of kader lessentabel, met uitzondering van de vakken lichamelijke opvoeding, beeldende vorming en de workshops.

De lessen dans bestaan in leerjaar 1 uit 2 theorie- en 12 praktijklessen van 45 minuten.
In leerjaar 2 uit 2 theorie- en 10 praktijklessen.
In leerjaar 3 en 4 hebben de leerlingen 4 theorie- en 10 praktijklessen.
Alle praktijklessen worden gegeven door gediplomeerde dansdocenten in één van de professionele danszalen in het Wennekerpand (Vijgensteeg 2, Schiedam) en op het Sportpark (Zoomweg 2, Schiedam). De theorielessen worden verzorgd op de locaties van Mavo Schravenlant XL.

Kosten

Voor Dansmavo Schiedam vragen wij geen extra bijdrage voor o.a. de danslessen, de danskleding, de theorieboeken voor de opleiding dans, de culturele (dans)uitstapjes … et cetera.

Wat kun je na de dansmavo met het diploma?

Na de dansmavo kan een leerling:

  • Bij voldoende resultaat verder studeren aan de havo voor muziek en dans, Codarts Rotterdam; 
  • Bij voldoende resultaat verder studeren aan een andere havo; 
  • Een mbo-dansopleiding volgen of 
  • Een mbo-opleiding volgen die niets te maken heeft met dans.

Informatieavond Dansmavo Schiedam

Kom voor meer informatie met je ouders/verzorgers naar de speciale informatieavond van Dansmavo Schiedam op maandagavond 13 december 2021 om 19.00 uur in Het Wennekerpand Vijgensteeg 2, 3111 PT Schiedam. Tijdens deze avond krijgen de leerlingen een dansworkshop aangeboden, er zijn kijklessen en optredens. De ouders/verzorgers krijgen deze avond informatie.

Toelatingseisen

Naast het vereiste mavo- of mavo- kaderadvies vanuit de basisschool is er een verplichte auditie. Hierbij wordt er gekeken naar de volgende competenties van de leerling:

  1. Lichamelijke mogelijkheden, zoals presentatie, lenigheid, motoriek/coördinatie en gezondheid. 
  2. Danstechnische vaardigheden, zoals muzikaliteit met betrekking tot de dans. 
  3. Originaliteit, zoals natuurlijk bewegingsgevoel, creativiteit en inleving. 
  4. Houding, zoals motivatie, opnamevermogen, doorzettingsvermogen, verwerken van de oefenstof en werkhouding.

Ballet- en Dansstudio Schiedam stelt zich voor:

Ballet- en Dansstudio Schiedam en Vlaardingen is sinds 1 januari 2005 overgenomen door Rowana Wolff-Koffijberg en kende een stormachtige groei van nog geen 100 leerlingen naar inmiddels al meer dan 1500 leerlingen. Het succes van de balletschool is mede gebaseerd op de professionaliteit welke ze uitstraalt op haar leerlingen in de amateurwereld. Zo wordt er door professionele dansdocenten les gegeven in een professionele omgeving. Kwaliteit en sociale zorg in de maatschappij staan hoog in het vaandel bij de balletschool. Liefde voor het vak en aandacht voor de leerlingen zullen altijd centraal staan. De balletschool vervult ook een voorbeeldfunctie voor haar leerlingen, hoe je van je hobby (liefde) je beroep kan maken. Kenmerkend voor de balletschool is dat jonge meisjes, die hun eerste danspasjes maakten in de balletschool nu als gediplomeerde docenten lesgeven aan dezelfde jonge kinderen. Inmiddels telt de balletschool 18 dansdocenten.

Audities:

De dansaudities zijn inmiddels allemaal geweest.
Mocht jij je nog wil aanmelden voor Dansmavo Schiedam mail dan met mevrouw van Westenbrugge voor een afspraak voor een motivatiegesprek en dansauditie.

Mevrouw van Westenbrugge. 
vanwestenbrugge@mavoschravenlant.nl