In schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart met Dansmavo Schiedam als onderdeel van Mavo Schravenlant XL in samenwerking met Ballet- en Dansstudio Schiedam & Vlaardingen.

Waarom een dansmavo?

Wij bieden een dansmavo aan voor jongens en meisjes met een mavo- of kaderadvies vanuit groep 8, die een passie hebben voor dans, die nog geen of weinig danservaring hebben en die deze passie verder willen ontdekken en ontwikkelen. Bovendien willen wij een vangnet creëren voor getalenteerde dansers die tussen wal en schip vallen omdat zij geen havoadvies hebben vanuit de basisschool (en dus niet toegelaten worden op de havo voor muziek en dans). Wij willen zo een brug slaan tussen de hedendaagse professionele dansopleidingen en de vele talenten, die door het leerniveau nu geen aansluiting hebben

Wat bieden wij?

Wij bieden jongens en meisjes met een passie voor dans de kans om een erkend mavo- of kaderdiploma te behalen met dans als zevende vak.

Hoe ziet de dansmavo eruit?

De leerling volgt alle reguliere lessen van de mavo of de kader lessentabel, met uitzondering van de vakken lichamelijke opvoeding, beeldende vorming en de workshops.

De lessen dans bestaan in leerjaar 1 uit 2 theorie- en 12 praktijklessen van 45 minuten.
In leerjaar 2 uit 2 theorie- en 10 praktijklessen.
In leerjaar 3 en 4 hebben de leerlingen 4 theorie- en 10 praktijklessen.
Alle praktijklessen worden gegeven door gediplomeerde dansdocenten in één van de professionele danszalen in het Wennekerpand (Vijgensteeg 2, Schiedam) en op het Sportpark (Zoomweg 2, Schiedam). De theorielessen worden verzorgd op de locatie van Mavo Schravenlant XL aan de Van Hogendorpstraat 105 te Schiedam

Kosten

Voor Dansmavo Schiedam vragen wij geen extra bijdrage aan ouder(s)/verzorger(s) voor o.a. de danslessen, de danskleding, de theorieboeken voor de opleiding dans, de culturele (dans)uitstapjes … et cetera.

Wat kun je na de dansmavo met het diploma?

Na de dansmavo kan een leerling:

  • Bij voldoende resultaat verder studeren aan de havo voor muziek en dans, Codarts Rotterdam; 
  • Bij voldoende resultaat verder studeren aan een andere havo; 
  • Een mbo-dansopleiding volgen of 
  • Een mbo-opleiding volgen die niets te maken heeft met dans.

Informatieavond Dansmavo Schiedam

Kom voor meer informatie met je ouder/verzorger naar de speciale informatieavond van Dansmavo Schiedam op maandagavond 14 december 2020 om 19.00uur in Het Wennekerpand Vijgensteeg 2, 3111 PT Schiedam. Tijdens deze avond krijgen de jongere bezoekers een dansworkshop aangeboden, er zijn kijklessen en optredens. De oudere bezoekers krijgen deze avond informatie.

Toelatingseisen

Naast het vereiste mavo-, tl-, of kaderadvies vanuit de basisschool is er een verplichte auditie. Hierbij wordt er gekeken naar de volgende competenties van de leerling:

  1. Lichamelijke mogelijkheden, zoals presentatie, lenigheid, motoriek/coördinatie en gezondheid. 
  2. Danstechnische vaardigheden, zoals muzikaliteit met betrekking tot de dans. 
  3. Originaliteit, zoals natuurlijk bewegingsgevoel, creativiteit en inleving. 
  4. Houding, zoals motivatie, opnamevermogen, doorzettingsvermogen, verwerken van de oefenstof en werkhouding.

Ballet- en Dansstudio Schiedam stelt zich voor

Ballet- en Dansstudio Schiedam en Vlaardingen is sinds 1 januari 2005 overgenomen door Rowana Wolff-Koffijberg en kende een stormachtige groei van nog geen 100 leerlingen naar inmiddels al meer dan 1500 leerlingen. Het succes van de balletschool is mede gebaseerd op de professionaliteit welke ze uitstraalt op haar leerlingen in de amateurwereld. Zo wordt er door professionele dansdocenten les gegeven in een professionele omgeving. Kwaliteit en sociale zorg in de maatschappij staan hoog in het vaandel bij de balletschool. Liefde voor het vak en aandacht voor de leerlingen zullen altijd centraal staan. De balletschool vervult ook een voorbeeldfunctie voor haar leerlingen, hoe je van je hobby (liefde) je beroep kan maken. Kenmerkend van de balletschool is dat jonge meisjes, die hun eerste danspasjes maakten in de balletschool nu als gediplomeerde docenten lesgeven aan dezelfde jonge kinderen. Inmiddels telt de balletschool 18 dansdocenten.

Meer informatie / vragen

Kom op woensdag 10 februari 2021 naar het Open Huis van Mavo Schravenlant XL op de Van Hogendorpstraat 105 te Schiedam.
Er zijn dansoptredens om 15.45uur, 16.30uur, 19.45uur en om 20.30uur.

Audities:

De audities vinden plaats op zaterdag 22 februari en 28 maart 2020. Uiterlijk twee weken na de auditie ontvangt de leerling een brief met daarin vermeld of hij/zij is toegelaten tot de dansmavo en zo niet, met een duidelijke motivering waarom niet. Om je aan te melden voor de auditie, stuur je een mail naar 
mw. M. van Westenbrugge.
(coördinator voor de danslessen namens Ballet- en Dansstudio Schiedam).

De leerling meldt zich aan op Mavo Schravenlant XL in de week van 17 t/m 20 maart 2021.

Zie ook de facebookpagina: Dansmavo Schiedam en www.ballet-endansstudioschiedam.nl