Bijles

Als een leerling moeite heeft met een bepaald vak gaan wij van het positieve uit. We proberen het maximale uit de leerling te halen door het geven van bijlessen. Op drie momenten per week bieden wij achtereenvolgend twee lesuren bijles. Leerlingen kunnen vrijwillig of verplicht bijles krijgen met daarbij vaktechnische ondersteuning. Leerlingen die uitvallen op Nederlands, Engels of wiskunde moeten verplicht naar de bijles. De docenten (en ook de ouders) hebben hier een belangrijke sturende en motiverende rol in naar de leerlingen. Uitval kan cijfermatig zijn (je haalt het niet) of op basis van het advies van een vakdocent. Individueel of in een klein groepje worden de bijlessen gegeven door vakdocenten en ook door  leerlingen uit de bovenbouw die goed zijn in een bepaald vak. Deze bovenbouwleerlingen helpen mee in het kader van de maatschappelijke stage. Het leren in kleinere groepen of leren van een  iets oudere leeftijdsgenoot is een belangrijke factor in onze aanpak.

Huiswerkbegeleiding

Snel afgeleid zijn door een telefoon, moeite met het plannen van huiswerk, het leren lukt niet, opdrachten maken verloopt moeizaam of je ziet geen overzicht meer in het schoolwerk. Deze veelvoorkomende oorzaken zien wij regelmatig bij onze leerlingen. Vandaar dat wij aan alle leerlingen van alle niveaus huiswerkbegeleiding aanbieden. Op drie momenten per week bieden wij achtereenvolgend twee lesuren huiswerkbegeleiding. De leerlingen maken hun huiswerk in een veilige, stimulerende en rustige omgeving onder deskundige begeleiding. Zo kan de leerling naar huis zonder huiswerk en blijft er meer tijd over voor andere leuke dingen.