Aanmelden voor de brugklas

update 27-03-2020:
Mocht u informatie willen over het aanmelden van een leerling, neem telefonisch contact met ons op. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn wij van 09.00 - 13.00 uur bereikbaar op 010-4710077

update 17-03-2020:
De voortgezet onderwijs scholen in de regio Nieuwe Waterweg Noord hebben gezamenlijk besloten om de aanmeldweek gewoon door te laten gaan. Dat is mogelijk omdat er geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden in het gebouw. De aanmeldafspraken kunnen hierdoor in een apart lokaal plaatsvinden.

De eerder gemaakte afspraken voor een gesprek gaan dus door volgens planning.

Mocht u, bijvoorbeeld vanwege de huidige omstandigheden, verhinderd zijn neem dan contact op met mevrouw Hazebroek. Dan kan er een andere afspraak worden gemaakt.

Gezien de omstandigheden verzoeken wij u bij voorkeur met niet meer dan 2 personen voor de aanmelding te komen.

Aanmeldweek

Voor een aanmelding kunt u samen met uw zoon/dochter binnenlopen op de volgende momenten:

 • Woensdag 18 maart 2020 van 14.00 tot 19.00 uur 
 • Donderdag 19 maart 2020 van 15.00 tot 17.00 uur 
 • Vrijdag 20 maart 2020 van 14.00 tot 19.00 uur 
 • Zaterdag 21 maart 2020 van 9.00 tot 12.00 uur 

Wij vragen u de volgende zaken mee te nemen bij de aanmeldweek van woensdag 18 tm zaterdag 21 maart :

 • het adviesblad met de code van de basisschool; 
 • eventuele overige testgegevens (NIO, LVS, etc.); 
 • eventuele onderzoeksrapporten en/of verklaringen (dyslexie, ADHD, etc.).

  Heeft u vragen? U kunt altijd contact opnemen met onze administratie mevrouw R. Hazebroek. Telefoonnummer: 010-4710077 

Aannamebeleid leerjaar 1

Het aannamebeleid voor nieuwe leerlingen in de brugklas hebben wij voor u samengevat 'Aannamebeleid leerjaar 1'.

Voor leerjaar 2, 3 en 4

Het is ook mogelijk om uw zoon/dochter aan te melden voor leerjaar 2, 3 en 4. U kunt telefonisch of per e-mail een afspraak maken met: 

Telefoonnummer: 010-4710077 

Voor deze aanmelding dienen de volgende stukken ingeleverd te worden:

 • een doorstroomformulier van de toeleverende school; 
 • een overdrachtsdossier; 
 • een kopie van het paspoort/id-bewijs van uw kind; 
 • eventuele onderzoeksrapporten en/of verklaringen(dyslexie, ADHD, etc.).

Voor aanmeldingen van leerjaar 2, 3 en 4 geldt dat het eerste gesprek een intake-gesprek is en er een tweede gesprek plaats vindt wanneer er contact is geweest met de huidige school van de leerling.