Aanmelden voor de brugklas

1.   Om uw zoon/dochter voorlopig aan te melden voor de brugklas kunt u hier vanaf 1 maart 2021 het voorlopig aanmeldformulier invullen en direct versturen naar onze administratie. 

2.   U ontvangt een uitnodiging per post van ons voor de aanmeldweek. 

3.  Uw zoon of dochter staat definitief bij ons ingeschreven nadat u een brief heeft ontvangen van de toelatingscommissie.


Aanmeldweek
Heeft u zich vooraf niet voorlopig aangemeld?
Dan kunt u voor een aanmelding samen met uw zoon/dochter binnenlopen op de volgende momenten:

 • Woensdag 24 maart 2021 van 14.00 tot 21.00 uur 
 • Donderdag 25 maart 2021 van 14.00 tot 21.00 uur
 • Vrijdag 26 maart 2021 van 14.00 tot 21.00 uur
 • Zaterdag 27 maart 2021 van 09.00 tot 16.00 uur 

Data en activiteiten onder voorbehoud wegens coronamaatregelen.

Wij vragen u de volgende zaken mee te nemen bij de aanmeldweek van woensdag 24 t/m zaterdag 27 maart :

 • het adviesblad met de code van de basisschool; 
 • eventuele overige testgegevens (NIO, LVS, etc.); 
 • eventuele onderzoeksrapporten en/of verklaringen (dyslexie, ADHD, etc.).

  Heeft u vragen? U kunt contact opnemen met onze administratie mevrouw R. Hazebroek. Telefoonnummer: 010-4710077 

Aannamebeleid leerjaar 1

Het aannamebeleid voor nieuwe leerlingen in de brugklas hebben wij voor u samengevat 'Aannamebeleid leerjaar 1'.

Voor leerjaar 2, 3 en 4

Het is ook mogelijk om uw zoon/dochter aan te melden voor leerjaar 2, 3 en 4. U kunt telefonisch of per e-mail een afspraak maken met: 

Telefoonnummer: 010-4710077 

Voor deze aanmelding dienen de volgende stukken ingeleverd te worden:

 • een doorstroomformulier van de toeleverende school; 
 • een overdrachtsdossier; 
 • een kopie van het paspoort/id-bewijs van uw kind; 
 • eventuele onderzoeksrapporten en/of verklaringen(dyslexie, ADHD, etc.).

Voor aanmeldingen van leerjaar 2, 3 en 4 geldt dat het eerste gesprek een intake-gesprek is en er een tweede gesprek plaats vindt wanneer er contact is geweest met de huidige school van de leerling.