Data en activiteiten onder voorbehoud wegens coronamaatregelen, tekst update 30-3-2021

Informatieavond.
Onze informatieavonden waren in februari en maart.
Mocht u nog vragen hebben over ons onderwijs dan kunt u contact opnemen met de teamleider van leerjaar 1 mevrouw Tigchelaar, tigchelaar@mavoschravenlant.nl