De brugklasleerlingen op Mavo Schravenlant XL worden geplaatst op basis van het advies van de basisschool.

We hebben 3 soorten brugklassen:

  • leerlingen met een BBL-of BBL/KBL-advies zonder lwoo;
  • leerlingen met een KBL-of KBL/MAVO-advies zonder lwoo;
  • leerlingen met een MAVO-of MAVO/HAVO-advies zonder lwoo.

In alle klassen is er de mogelijkheid om op te stromen naar het hogere niveau. Het startniveau is voor alle leerlingen in een klas gelijk. Per vak wordt door de vakdocent bepaald of een leerling meer aan kan dan het huidige niveau.

Wanneer er een grote discrepantie is tussen het advies en de testgegevens, wordt er door de toelatingscommissie contact opgenomen met de leverende basisschool. Op basis van de argumenten vanuit de basisschool besluit de toelatingscommissie of een leerling wel of niet wordt aangenomen op het gewenste niveau.

De toelatingscommissie van Mavo Schravenlant XL kan een aangemelde leerling afwijzen, wanneer er relevante informatie voor de begeleiding van de leerling achtergehouden wordt door de basisschool of door ouders/verzorgers.

Reden van afwijzing kan ook bepaald worden door klassengrootte en aantal. De klassengroottes van de brugklas op Mavo Schravenlant XL zijn:

  • mavo-/havo-klas: 25 - 30 leerlingen
  • kbl-/mavo-klas: 25 leerlingen 
  • bbl-/kbl-klas: 20 leerlingen

Wanneer het maximum aantal leerlingen wordt overschreden, wordt er gebruik gemaakt van een wachtlijst.