E-mail

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen en alle ouders/verzorgers een e-mailadres van de school. Belangrijke informatie wordt door de schoolleiding, de administratie, de mentoren en de docenten alleen via de e-mail verstuurd en niet per post.

De Elektronische Leer Omgeving (ELO)

We hebben computers en laptops in de school. Iedere leerling krijgt een eigen inlogcode en daarmee ook een stuk ruimte op de server. Op de ELO is ruimte beschikbaar gesteld voor leerlingen en docenten.

De ELO is een besloten stuk van het internet waar alleen docenten en leerlingen van onze school door middel van een gebruikersnaam en code toegang tot hebben. Iedere docent heeft zijn eigen klassen in de ELO en kan opdrachten geven en lessen voor de klassen maken. Leerlingen kunnen ook opdrachten inleveren via de ELO.

Tijdens het lesgeven wordt gebruik gemaakt van smartboards, beamers en tv's, die het oude schoolbord vervangen en veel meer mogelijkheden hebben.

Cijfers en huiswerk

De cijfers, de aanwezigheid van leerlingen, en het gemaakte huiswerk, etcetera worden via het computerprogramma Magister door de medewerkers van onze school bijgehouden. Dit programma werkt via het internet. Dit betekent dat de leerlingen en ouders ook thuis de cijfers en het huiswerk kunnen bekijken. Dit systeem is beveiligd met een inlogcode en wachtwoord, waarmee alleen inzicht verkregen wordt in de gegevens van die leerling.