Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) en haar individuele scholen hebben per deze datum meer verantwoordelijkheden om goed om te gaan met privacygegevens. OSVS heeft een privacyverklaring opgesteld hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij volgen hierin het landelijk advies van de VO-raad die samenwerkt met Kennisnet om alle scholen in Nederland te ondersteunen met het uitvoeren van de nieuwe wet.

Wij vinden het belangrijk zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en u transparant te informeren over de manier waarop wij met deze gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we privacy van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers waarborgen en hoe we ervoor zorg dragen dat derden niet, of alleen onder strenge voorwaarden, bij deze gegevens kunnen.

De functionaris Gegevensbescherming van OSVS is: 
De heer C.A.P.A. (Chris) de Beer
T 079 - 3623629 / M 06-52179088
E c.debeer@privaty.nl

Voor vragen en meldingen graag contact opnemen met onze coördinator AVG, dhr. D. Nijsten, e-mail: nijsten@mavoschravenlant.nl