Hoofdgebouw (leerjaar 1 t/m leerjaar 4):

Van Hogendorpstraat 105
3118 LG Schiedam

Nevenvestiging (basis leerjaar 1 & 2):

Van der Leeuwlaan 3
3118 LP Schiedam

Telefoon: 010 – 471 00 77
E-mail: info@mavoschravenlant.nl

Administratie:
mevr. R. Hazebroek, mevr. C. Gommel, mw. M. de Groot en mevr. M. Nijsten
email: administratie@mavoschravenlant.nl