Wij doen er alles aan om Mavo Schravenlant XL in alle opzichten een veilige omgeving te laten zijn voor onze leerlingen en voor de medewerkers.

We hebben een uitgebreid camerasysteem waarbij het grootste gedeelte van de school in beeld wordt gebracht. Die beelden worden opgenomen en zo nodig bekeken. De leerlingen van Mavo Schravenlant XL blijven tijdens schooltijden altijd op het schoolterrein en zij gaan niet van het schoolplein af. Bij afwezigheid van een leerling - waarover door de ouder/verzorger geen contact is opgenomen met de school - neemt de administratie in de ochtend contact op met de ouder/verzorger.

Mavo Schravenlant XL is een kleinschalige school waar een ons-kent-ons-sfeer heerst. De medewerkers kennen de leerlingen en de leerlingen kennen de medewerkers.