De docent heeft de mogelijkheid om een leerling die respectloos gedrag vertoont te verwijderen uit de les.

Wij verwijderen een leerling uit de les met een rode kaart bij:

 • Respectloos gedrag
 • Meer dan 2x geen huiswerk gemaakt
 • Meer dan 2x spullen vergeten in de les en nadat de docent de escalatieladder heeft toegepast.

 

De Escalatieladder

1 x spullen of huiswerk vergeten

De docent waarschuwt de leerling en laat de leerling samenwerken met een andere leerling.

2 x spullen of huiswerk vergeten

De leerling mag samenwerken met een andere leerling. De leerling komt op een later tijdstip een uur terug bij de docent om de schoolregels over te schrijven. Als de leerling op dezelfde dag van de overtreding het extra uur nakomt, informeert de docent altijd de ouder/verzorger. Als het extra uur op een andere dag wordt gepland dan informeert de leerling zelf zijn/haar ouder/verzorger.

3 x (of meer) spullen of huiswerk vergeten

Verwijderen uit de les.

Procedure na het geven van een rode kaart

 1. De docent verwijdert een leerling voor respectloos gedrag;
 2. De leerling verlaat het lokaal zonder discussie;
 3. De leerling meldt zich bij de conciërge en vult de rode kaart in;
 4. De leerling gaat aan het eind van de les terug naar de docent en geeft de rode kaart;
 5. De docent vult de rode kaart in;
 6. De docent belt altijd de ouder/verzorger van de leerling op dezelfde dag. Bij geen gehoor stuurt de docent een mail;
 7. De coördinator leerlingzaken belt tevens de ouder/verzorger vanaf de tweede rode kaart;
 8. De leerling laat de rode kaart door zijn/haar ouder/verzorger tekenen.
 9. De leerling meldt zich (mét getekende kaart) de volgende dag om 8.00 uur bij de conciërge. Deze registreert de 8.00 uur melding. De leerling blijft in een lokaal tot de start van het eerste uur.
 10. De leerling meldt zich aan het einde van zijn/haar lesdag bij de coördinator leerlingzaken en blijft in een lokaal tot 16.30 uur.

 

Maatregel

1e rode kaart van een leerling

De docent belt naar huis & een vierkant rooster.

2e rode kaart van een leerling

De docent én de coördinator leerlingzaken bellen naar huis én twee dagen een vierkant rooster.

3e rode kaart van een leerling

De docent belt naar huis, de leerling en de ouder/verzorger komen op school bij de coördinator leerlingzaken én drie dagen een vierkant rooster.

4e rode kaart van een leerling

De docent belt naar huis, de leerling en de ouder/verzorger komen op school bij de coördinator leerlingzaken én één dag interne schorsing.

5e rode kaart van een leerling

De docent belt naar huis, de leerling en de ouder/verzorger komen op school bij de teamleider én één dag externe schorsing.

Twee rode kaarten op één dag

De leerling gaat direct naar huis.

Dezelfde dag is er een afspraak op school met de leerling en de ouder/verzorger bij de coördinator leerlingzaken en de escalatieladder wordt opgepakt waar de leerling is gebleven.