De telefoon, iPod, tablet, etc. moet uitstaan en mag niet zichtbaar zijn tijdens de lessen en in de gangen. De leerling mag deze alleen gebruiken op de pleinen en in de aula's.

Voor onderwijskundige doeleinden kan de telefoon alleen met toestemming van de docent gebruikt worden in de les.

Als het apparaat toch gezien wordt, dan wordt het ingenomen en kan het aan het eind van de dag opgehaald worden bij de coördinator leerlingzaken. De leerling ontvangt een formulier, dat we op school de telefoonkaart noemen. De leerling laat de telefoonkaart ondertekenen door een van de ouders/verzorgers en meldt zich de volgende ochtend om 8.00 uur bij de conciërge mét de telefoonkaart.

Maatregel en de escalatieladder

1 x één dag een vierkant rooster & formulier telefoonkaart.
2 x één dag een vierkant rooster & formulier telefoonkaart & de ouder/verzorger wordt gebeld door de coördinator leerlingzaken.
3 x twee dagen een vierkant rooster & formulier & de ouder/verzorger wordt gebeld door de coördinator leerlingzaken.

Voor iedere opvolgende keer = drie dagen een vierkant rooster & de ouder/verzorger komt op school om de telefoon op te halen & een gesprek te voeren met de coördinator leerlingzaken.