PTA leerjaar 3

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (afgekort: PTA) is een regeling waarin zo overzichtelijk mogelijk wordt aangegeven met welke zaken je als examenkandidaat dit schooljaar te maken krijgt en hoe dit per vak is geregeld. Alles moet dit jaar iets officiëler dan je gewend bent, het gaat tenslotte om je diploma.

In het programma van toetsing en afsluiting wordt duidelijk omschreven hoe de toetsen in het derde leerjaar een rol spelen bij het vaststellen van de examenuitslag aan het eind van het vierde leerjaar.

Aan het eind van het vierde leerjaar wordt bepaald of een leerling een diploma krijgt. De resultaten van alle vakken (je vakkenpakket heb je inmiddels gekozen) die de leerling in het derde en vierde leerjaar heeft gehaald, zijn daarbij belangrijk.

Het eindcijfer van ieder vak wordt bepaald door de resultaten die zijn behaald op het Centraal Examen (CE) én de resultaten van het Schoolexamen (SE).

Het Centraal Examen wordt aan het eind van het vierde leerjaar afgenomen. Het Schoolexamen vindt gespreid over het derde en vierde leerjaar plaats.

Het lijkt misschien een beetje ingewikkeld maar als je vragen hebt kun je hiervoor altijd bij je mentor of bij de teamleider terecht. Wij wensen je dit jaar heel veel succes en hopen dat iedereen aan het eind zijn diploma heeft behaald.

Hieronder vind je de officiële regeling van het Programma van Toetsing en Afsluiting voor leerjaar 3 kader en mavo. Lees deze goed. Heb je daarna nog vragen? Dan kun je daarvoor altijd bij je mentor of de teamleider dhr. Appers terecht.