Het bestuur

De Stichting Mavo Schravenlant XL maakt deel uit van de stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS). Deze is per 1 augustus 2011 ontstaan uit een fusie van de stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam en de stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlaardingen. De fusie zorgt ervoor dat onderwijsgeld efficiënter kan worden ingezet. Waar nodig kunnen krachten worden gebundeld. Elke school heeft haar eigen identiteit, zodat er vele keuzemogelijkheden zijn voor de leerlingen en ouders. Samen bieden de openbare scholen alle vormen van onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo (met lwoo), mavo, havo, atheneum en gymnasium.

De scholen

De scholen in Schiedam en Vlaardingen die, naast Mavo Schravenlant XL ook onderdeel zijn van de OSVS:

  • Stedelijk Gymnasium Schiedam
  • ProNovaCollege
  • Lyceum Schravenlant
  • Het College Vos Vlaardingen
  • Het Lyceum Vos Vlaardingen
  • De Mavo Vos Vlaardingen
  • De Internationale Vos

Contact OSVS

Contactgegevens Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS):

College van bestuur
Postadres: Postbus 6040, 3130 DA Vlaardingen
Telefoon: 010-8503500
E-mail: info@osvs.nl