Medewerker
Afk.
Functie
KSG

economie

BRK

mentor 4C, vertrouwenspersoon leerlingen, PMR wiskunde, rekenen

MFT

coördinator taal, leerlingcoach, Nederlands

HPS

coach maatschappijleer en maatschappijkunde

MPS

teamleider leerjaar 3, coördinator Magister, examensecretariaat, wiskunde

RSN

mentor 4B, wiskunde

BNS

mentor 2A, beeldende vorming, CKV, keuzemodule E&O

BVN

mentor 4D, PMR, aardrijkskunde, maatschappijkunde, keuzemodule E&O

LBZ

Engels, Anglia klas 3

BHJ

mentor 2E, Frans

BKS

coördinator rekenen, wiskunde, rekenen

CHN

wiskunde, rekenen

DDG

coördinator  leerlingzaken leerjaar 2 en 3, LO

SBH

mentor 3B, LO

BTN

coördinator zorg, geschiedenis

VDG

aardrijkskunde

DHN

Duits

HBM

mentor 1D, schoolopleider studenten (SO), docentencoach, LO

HNK

decaan leerjaar 3 en 4, roostermaker, PMR, scheikunde

HRN

teamleider leerjaar 2, LO

HVN

mentor 2F, Engels

HBD

mentor 1E, Engels

FCL

mentor 4F, vertrouwenspersoon leerlingen, examensecretariaat, economie

NGN

coördinator taal, Nederlands

JNG

rekenen, biologie

KSN

mentor 1E, Nederlands

LKC

biologie

KSM

Engels

LGN

coördinator BBL,  coördinator zorg,  coördinator brede school

LFS

mentor 1F, docentencoach, biologie

LMT

mentor 1B, Frans

MLM

Nederlands

NTN

mentor 3F, aardrijkskunde, maatschappijkunde, maatschappijleer

PRD

mentor 1C, leerlingcoach, trainer Rots & Water, aardrijkskunde, geschiedenis

RMK

teamleider leerjaar 4, docent BBL

RPS

mentor 3C, leerlingcoach, beeldende vorming, CKV, keuzemodule E&O

SRS

rekenen

SPR

mentor , decaan leerjaar 1 en 2, natuurkunde, nask

STL

mentor 3D, coördinator  taal, Nederlands

TGL

teamleider leerjaar 1

TPZ

economie

TMK

Nederlands

VRT

mentor 2B, Nederlands, Engels

TVN

coördinator  leerlingzaken leerjaar 1 en 4, combinatie-functionaris, trainer Rots & Water, LO

VRW

mentor 1A, groepsdocent BBL

WBG

danstheorie, coördinator Dansmavo Schiedam

WRS

mentor 4E, coördinator ICT medewerkers, PMR, bibliothecaris, Nederlands

RZM

mentor 4A, stagebegeleider K4, economie en ondernemen, keuzemodule E&O

ZRC

mentor 2C, Engels, geschiedenis

Medewerker
Afk.
Functie
PBT

systeembeheerder

BXM

directeur

GML

administratie

DGR

administratie

HZK

coördinator administratie

HGN

medewerker PR en communicatie

KLD

vrijwilliger, remedial teaching

NFS

faalangstreductietraining

MNT

administratie

POL

facilitair, conciërge

RMD

conciërge

RVN

conciërge

RGB

leerlingbegeleider

SND

kantine

ESR

kantine

WKT

kantine, administratie, conciërge

DVD

vrijwilliger kantine

PVD

vrijwilliger kantine

VZD

conciërge

WDS

vrijwilliger kantine

MZW

invaldocent

ZWA

vrijwilliger, docentencoach