Sport XL leerjaar 1 en 2:

De leerling volgt alle reguliere lessen van de mavo- of kader lessentabel. Tijdens de workshop kan een leerling in leerjaar 1 kiezen voor de workshop Sport XL 1. Dit bestaat uit een sport oriëntatie op verschillende sporten. 

In leerjaar 2 kan een leerling zich aanmelden voor de workshop sport XL 2 waar de leerling een heel jaar in een vaste samenstelling dieper op verschillende sporten ingaan. 

Sport XL Leerjaar 3 en 4:

In leerjaar 3 en 4 kan er dan worden gekozen voor het van LO2. Dit is een vak dat bestaat uit 2 praktijk uren en 1 theorie uur in leerjaar 3. Tijdens de theorie lessen leert een leerling meer over onderwerpen zoals het menselijk lichaam, voeding, fair play, organiseren en presenteren. Alle onderwerpen zijn gekoppeld aan sport. 

In klas 4 is de verhouding 2 lesuren theorie en 2 lesuren praktijk. In dit laatste jaar leert een leerling nog meer vaardigheden en theorie zoals EHBSO. 

Omdat LO2 een officieel examenvak is zijn er bijbehorende toetsen en krijgen de  leerlingen ook huiswerkopdrachten. 

Waarom zou je LO2 kiezen als jou 7e vak?

Voorbereiding en aansluiting op sportieve opleidingen als:
-       CIOS en Sport & Bewegen
- Persoonlijke ontwikkeling
- Breder vakkenpakket
- Praktischer dan de meeste andere vakken.

Wat moet je kunnen voor LO2?

Je moet natuurlijk wel redelijk sportief zijn, maar je hoeft niet perse een goede sporter te zijn. Het belangrijkste is dat je erg geïnteresseerd en gemotiveerd bent in sport en bewegen en dat je wilt verdiepen in de achtergronden daarvan. Je moet het wel leuk vinden om in sportsituaties leiding te nemen. Bij LO2 leer je verschillende rollen te vervullen van instructeur, coach, scheidsrechter, observator en organisator.