Mavo Schravenlant XL is een school met aandacht voor de leerlingen en hun ontwikkeling. Als een leerling een mavo/havo-, mavo-, kbl- of bbl-advies (zonder LWOO) heeft vanuit de basisschool, dan is hij of zij van harte welkom op Mavo Schravenlant XL. Een mavo- of een kaderleerling kan een diploma behalen op onze school. Een basisleerling vervolgt na twee jaar de opleiding op een andere locatie binnen de stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) of een andere school naar keuze.

Wat houdt ons onderwijs precies in?

Ons onderwijs biedt kansen en een maximale ontwikkeling voor iedere leerling. Wanneer een leerling meer aankan en de lesstof beheerst, dan wordt de leerling op onze school extra uitgedaagd. Wij geloven in opstromen vanuit een positief gevoel en vanuit positieve (leer)ervaringen. Een leerling met een dubbel advies, zoals bijvoorbeeld kader/mavo, zal bij ons altijd worden geplaatst in een kaderklas. In deze klas wordt vervolgens les gegeven op zowel het kader- als op het mavoniveau.
De leerling kan bij voldoende resultaat opstromen naar het hogere niveau.

Hoe doen wij dat?

Wanneer een brugklasleerling meer aankan en de lesstof beheerst dan wordt de leerling uitgedaagd met extra leerstof en lesstof van een hoger niveau. Deze leerstof komt ook terug in de toetsen. Op het rapport komt dan een dubbel cijfer te staan. Wanneer een leerling alle vakken op een hoger niveau heeft gevolgd, daarvoor ruime voldoendes heeft behaald en dus een goede kans van slagen heeft op een hoger niveau, dan kan de leerling opstromen van mavo 1 naar havo 2, maar ook van kader 1 naar mavo 2 of van basis 1 naar kader 2. 

Vanaf leerjaar  2 dagen wij onze leerlingen uit tot leren binnen het huidige onderwijsniveau. Dit geldt niet voor de kaderleerlingen die in leerjaar 4 nog de mogelijkheid hebben om examen te doen in een aantal mavovakken.

XL-mogelijkheden van Mavo Schravenlant

  • Maatwerkleren, werken op jouw niveau en als je het aankunt op het hogere niveau voor een maximale ontwikkeling;
  • Opstromen in niveau. Bij voldoende resultaat kun je opstromen naar een hoger niveau;
  • Twee uur per week creatieve, kunstzinnige, technische, sportieve, muzikale en andere educatieve workshops in leerjaar 1 en 2;
  • Examen kun je in zeven vakken doen in plaats van zes;
  • Huiswerkbegeleiding en/of bijles drie keer per week;
  • Alle vakken worden apart aangeboden en niet als combinatievakken, zoals mens & maatschappij of mens & natuur;
  • Anglia (extra Engelse lessen en een officieel Engels certificaat) in klas 3 en klas 4;
  • Dansmavo Schiedam voor jongens en meisjes met een kader- of mavoadvies;
  • Sport XL en kunst XL tijdens de workshopmomenten in leerjaar 2 ter voorbereiding op sport en kunst als examenvak vanaf leerjaar 3.

Waarom dit concept?

Een positief gevoel zorgt ervoor dat leerlingen beter presteren. Afstromen is niet leuk en daar gaat vaak een moeilijke periode aan vooraf. Op Mavo Schravenlant XL geloven wij in kansen, een positief gevoel, presteren vanuit je eigen mogelijkheden, het ontwikkelen van talenten en een maximale ontwikkeling voor iedere leerling.